De Nordiske
Juristmøder

Velkommen til De Nordiske Juristmøder, der i 2024 fejrer sit 150-års jubilæum. Mødet afholdes i København, hvor der bliver rig mulighed for at udveksle synspunkter, få opdateret sin viden om aktuelle emner og skabe nyt netværk.

Initiativet til at etablere juristmøderne i 1872 var baseret på ideen om faglig kontakt og diskussion mellem nordiske dommere, retsforskere, forvaltningsjurister og advokater. Emnerne spænder stadig over hele det juridiske felt. Diskussionen og fællesskabet med kolleger fra Finland, Island, Sverige, Norge og Danmark giver grundlag for viden og refleksion over den nordiske – og efterhånden også europæiske – retstradition og stigende retsenhed.

Møderne giver en god mulighed for at etablere netværk på tværs af landene.

Jubilæumsmødet afholdes i København den 21.-23. august 2024.