43. NORDISKE JURISTMØDE

København 2024

I 150 år har nordiske jurister samarbejdet for at bidrage til verdens stærkeste retssamfund.

De fem nordiske lande ligger i toppen af alle lister over stærke retsstater, frie demokratier og korruptionsfri samfund. De fem nordiske lande er præget af fælles værdier og mange fælles retstraditioner.

De fem nordiske landes retstraditioner er blandt andet skabt af De Nordiske Juristmøder, idet nordiske jurister for 150 år siden forenede sig i et enestående samarbejde om at sikre en retsudvikling, der svarende på tidens udfordringer.

De Nordiske Juristmøder samler sædvanligvis hvert tredje år omkring 1.000 jurister fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige til debat om aktuelle juridiske emner.

I 2024 fejres samtidig 150-års jubilæet i København fra den 21. til 23. august.

Juristmødet er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet til 10 kursuspoint i henhold til reglerne om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

INTERVIEWS

En god mulighed for at blive åndeligt beriget

Interview: Jens Peter Christensen

Vi er fælles om, at retssikkerhed er for alle 

Interview: Jørgen Steen Sørensen

Færre formaliteter – mere praktik

Interview: Gisela Knuts

Prototypen på det perfekte samarbejde

Interview: Ditlev Tamm

Fagligt folkemøde for jurister i Norden

Interview: Pernille Backhausen