Nordiske
Juristpriser

Under Det Nordiske Juristmøde i København bliver to præstigefyldte priser uddelt.

Den Nordiske Juristpris

Den Nordiske Juristpris regnes som den fineste juristpris i Norden. Den blev uddelt første gang ved det 29. Nordiske Juristmøde i Stockholm i 1981. Prisen hedder formelt ”Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser”.

Prisen uddeles på hvert juristmøde, normalt hver tredje år. Prisen er i dag på SEK 1.000.000. Modtageren udpeges af Styrelsen för Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning, Stockholms Universitet, som modtager indstillinger fra hver af de fem nordiske landes styrelser. Efter vedtægterne tildeles prisen nordiske jurister som en påskønnelse for et særligt fremtrædende, praktisk eller teoretisk, retsvidenskabeligt forfatterskab.

Siden 1981 har prisvinderne været

1981 Professor Johs. Andenæs (Universitetet i Oslo)
1984 Professor Lars Erik Taxell (Åbo Akademi)
1987 Professor Bernhard Gomard (Københavns Universitet)
1990 Justitierådet Bertil Bengtsson (Stockholm)
1993 Høyesterettsjustitiarius professor Armann Snævarr (Reykjavik)
1996 Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith (Oslo)
1999 Justitierådet Torgny Håstad (Stockholm)
2002 Professor Jon Bing (Universitetet i Oslo)
2005 Presidenten i Finlands Högsta Domstol Leif Sevón (Helsingfors)
2008 Professor Ole Lando (Handelshøjskolen i København)
2011 Professor Thomas Wilhelmsson (Helsingfors Universitet)
2014 Professor emeritus Stig Fredrik Strömholm (Uppsala Universitet)
2017 Professor Mads Bryde Andersen (Københavns Universitet)
2022 Professor emeritus Tone Sverdrup (Universitetet i Oslo)

Viggo Hagstrøms nordiske pris til unge privatrettsforskere

Professor Viggo Hagstrøm døde i 2013 og efterlod sig et testamente, hvorefter der skulle oprettes en stiftelse til fremme af privatretsforskning, hvilket skete i 2016.

Viggo Hagstrøms nordiske pris til unge privatrettsforskere er på NOK 250.000 NOK og uddeles under De Nordiske Juristmøder, normalt hver tredje år. Prisen gives til en yngre nordisk forsker, som har ydet et fremragende bidrag indenfor fagområdet retsvidenskab med hovedvægt på privatret, idet der lægges vægt på selvstændighed og evnen til nyskabelse.

Tidligere prismodtagere

2020 Assistant professor, Katri Havu (Helsingfors Universitet)
2022 Lektor, ph.d. Astrid Millung-Christoffersen (Aarhus Universitet)